Laenud tagatiseta kiirelt internetist

Tagatiseta laenud pakuvad paindlikumat laenamisvõimalust ilma vajaduseta oma vara pantida. See teeb tagatiseta laenud ideaalseks valikuks neile, kes otsivad kiiret ja lihtsat finantsabi ilma keeruliste tingimusteta.

Meie eesmärk on pakkuda kiiret ja mugavat viisi sobiva tagatiseta laenu leidmiseks.

LAENUSUMMA

10,000

Mis on tagatiseta laen?

Tagatiseta laen on finantsinstrument, mille puhul laenuandja annab laenu ilma, et laenusaaja peaks esitama mingisugust tagatist või käendust. Erinevalt tagatisega laenudest, kus laenu saamiseks tuleb esitada kinnisvara, sõiduk või muu väärtuslik vara, põhineb tagatiseta laenu andmine peamiselt laenusaaja krediidivõimekusel ja makseajaloos.

Tagatiseta laenude peamiseks eeliseks on protsessi lihtsus ja kiirus. Kuna laenuandja ei nõua vara hindamist või muid tagatisega seotud menetlusi, saab laenutaotluse läbi vaadata ja heaks kiita palju kiiremini. See teeb tagatiseta laenud suurepäraseks valikuks neile, kes vajavad finantse kiiresti, olgu selleks siis ootamatud arved, koduparandused või muud kiired rahalised vajadused.

Nordicbanks.ee aitab leida laenu kiirelt ja mugavalt internetist

Siiski, kuna tagatiseta laenud kujutavad laenuandjale suuremat riski, võivad need laenud omada kõrgemaid intressimäärasid võrreldes tagatisega laenudega. Laenuandjad kasutavad kõrgemaid intresse, et kompenseerida riski, mis kaasneb rahaliste vahendite laenamisega ilma tagatiseta.

Võtmeküsimused tagatiseta laenu puhul keskenduvad laenusaaja krediidiajaloole ja finantsstabiilsusele. Laenuandjad hindavad taotleja maksevõimet, vaadates nende sissetulekut, võlgade ja tulude suhet ning varasemat käitumist laenude tagasimaksmisel. Seetõttu on oluline, et laenutaotlejad oleksid teadlikud oma krediidireitingust ja finantsolukorrast enne tagatiseta laenu taotlemist.

Lühidalt öeldes, tagatiseta laenud pakuvad paindlikku ja kiiret viisi rahaliste vajaduste rahuldamiseks ilma, et peaks muretsema vara pantimise või käendajate leidmise pärast. Need on suunatud isikutele, kellel on hea krediidiajalugu ja kes suudavad tõestada oma võimet laenu tagasi maksta. Olles teadlik oma finantsvõimekusest ja võttes arvesse laenu tingimusi, saavad laenusaajad tagatiseta laenu kasutada oma majandusliku heaolu edendamiseks.

Leia tagatiseta laen

Kes võib saada tagatiseta laenu?

Tagatiseta laenu taotlemine Eestis on kättesaadav paljudele, alates eraisikutest kuni ettevõtjateni, kes otsivad finantsilist paindlikkust ilma varalise tagatiseta. Siiski, olulised kriteeriumid, nagu krediidivõimekus ja stabiilne sissetulek, mängivad laenu saamisel keskset rolli. Allpool on toodud mõned näited isikutest ja olukordadest, kus tagatiseta laenu võib Eestis edukalt taotleda:

 • Töötavad professionaalid: Isikud, kellel on stabiilne töötasu ja hea krediidiajalugu, leiavad sageli, et tagatiseta laenu saamine on suhteliselt lihtne. Näiteks võib õpetaja, kes soovib rahastada suvist puhkusereisi, või IT-spetsialist, kes vajab uut arvutit, saada tagatiseta laenu nende kulude katmiseks.
 • Väikeettevõtjad ja FIE-d: Väikeettevõtjad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vajavad äritegevuse laiendamiseks või operatsiooniliste kulude katmiseks kapitali, võivad samuti kvalifitseeruda tagatiseta laenudele. Oluline on, et nad suudaksid esitada tõendid stabiilse sissetuleku kohta ettevõtlusest.
 • Noored täiskasvanud ja üliõpilased: Isikud, kes on just alustanud oma karjääri või kes veel õpivad, kuid kellel on osalise tööajaga töö või muu sissetulekuallikas, võivad samuti kvalifitseeruda väiksemate summade tagatiseta laenamiseks. Näiteks võib üliõpilane, kes vajab lisaraha õppematerjalide või eluasemekulude katmiseks, leida sobiva tagatiseta laenupakkumise.
 • Pensionärid: Pensionärid, kellel on regulaarne sissetulek pensionist või muudest allikatest, võivad samuti olla tagatiseta laenu saamise sihtrühm. Oluline on, et nad suudaksid tõestada oma võimet laenu tagasi maksta.
 • Isikud, kes soovivad refinantseerida teisi laene: Tagatiseta laenud võivad olla hea valik neile, kes soovivad konsolideerida mitu väiksemat võlga üheks laenuks, et vähendada kuumaksete suurust või saada parem intressimäär. Näiteks inimene, kes tasub mitut kõrge intressimääraga krediitkaardivõlga, võib leida, et üks tagatiseta laen on majanduslikult mõistlikum.

Iga laenutaotleja olukord on unikaalne, ja laenuandjad hindavad taotlusi individuaalselt, võttes arvesse laenusaaja krediidivõimekust, sissetuleku suurust ja stabiilsust ning varasemat maksekäitumist. On oluline mõista, et kuigi tagatiseta laenud pakuvad mugavust ja kiirust, peaksid potentsiaalsed laenusaajad alati hoolikalt kaaluma oma võimet laenu tagasi maksta, et vältida finantsraskusi tulevikus.

Tagatiseta laenu tingimused laenutaotlejale

Laenu saamisel Eestis peavad laenutaotlejad vastama teatud tingimustele, mis tagavad nende krediidikõlblikkuse ja võime laenu tagasi maksta.

Siin on lühidalt välja toodud peamised tingimused, millega laenutaotleja peaks arvestama:

 • Vanusepiirang: Laenutaotleja peab tavaliselt olema vähemalt 18-aastane, kuigi mõned laenuandjad võivad nõuda kõrgemat vanusepiiri, näiteks 21 või 23 aastat.
 • Sissetulek: Laenutaotleja peab tõendama regulaarset ja stabiilset sissetulekut, mis näitab, et ta suudab laenu tagasi maksta. See võib hõlmata pangakonto väljavõtteid.
 • Elukoht: Laenutaotleja peab tõendama püsivat elukohta Eestis. 
 • Ei ole aktiivseid maksehäireid: Taotlejal ei tohiks olla aktiivseid maksehäireid ega võlgnevusi, mis võiksid mõjutada laenutaotleja võimet laenu tagasi maksta.

Laenutaotleja peaks olema valmis esitama nõutavad dokumendid ja teabe, mis tõendavad nende vastavust laenuandja tingimustele. Iga laenuandja võib kehtestada lisatingimusi, seega on oluline tutvuda hoolikalt erinevate laenupakkumistega tingimustega. Tagatiseta laenu taotlemine on tõsine finantskohustus, ja laenutaotleja peaks hoolikalt kaaluma oma finantsolukorda ja võimet laenu tagasi maksta enne laenulepingu sõlmimist.

Laenu intressimäärad ja tingimused

Tagatiseta laenude puhul on intressimäär ja laenutingimused kaks olulist komponenti, mis määravad laenu kogukulu ja mõjutavad otseselt laenusaaja rahalist koormust. Need tingimused varieeruvad sõltuvalt laenuandjast, laenusummast ning laenusaaja krediidivõimekusest. Alljärgnevalt selgitame lähemalt, mida need terminid tähendavad, ja toome näiteid.

Intressimäär

Intressimäär on protsent, mida laenusaaja maksab laenusumma kasutamise eest aja jooksul. See võib olla kas fikseeritud või muutuv.

 • Fikseeritud intressimäär püsib kogu laenuperioodi vältel muutumatu, andes laenusaajale kindluse igakuiste maksete suuruse osas. Näiteks, kui laenusaaja võtab 5000-eurose laenu 5-aastaseks perioodiks fikseeritud intressimääraga 8%, siis igakuine makse ja intressimäär jäävad samaks kuni laenuperioodi lõpuni.
 • Muutuv intressimäär võib perioodiliselt muutuda, sõltuvalt turu intressimääradest. See tähendab, et laenusaaja igakuised maksed võivad tõusta või langeda. Kui laenusaaja võtab laenu muutuva intressimääraga, mis on algselt 7%, kuid turuintressimäärad tõusevad, võib laenu intressimäär tõusta näiteks 9%ni, mis suurendab igakuiseid makseid.

Laenutingimused

Laenutingimused hõlmavad laenuperioodi pikkust, maksegraafikut, võimalikke lisatasusid ja laenu ennetähtaegse tagastamise reegleid.

 • Laenuperiood määrab, kui kaua laenusaaja peab laenu tagasi maksma. Lühemad laenuperioodid tähendavad tavaliselt suuremaid igakuiseid makseid, kuid vähem intressikulu pikemas perspektiivis. Näiteks 5000-eurose laenu tagasimaksmine 3 aasta jooksul võib tähendada kõrgemaid igakuiseid makseid võrreldes 5-aastase laenuperioodiga, kuid intressikulu on kokkuvõttes väiksem.
 • Maksegraafik näitab, kui tihti peab laenusaaja makseid tegema (näiteks igakuised maksed) ja kui suured need maksed on.
 • Lisatasud võivad sisaldada lepingutasusid, haldustasusid või trahve hilinenud maksete eest. Oluline on mõista kõiki võimalikke lisatasusid, et arvutada laenu tegelik kogukulu.
 • Ennetähtaegse tagastamise reeglid määravad, kas laenusaaja võib laenu enne tähtaega tagastada ilma lisatasudeta. Mõned laenuandjad võivad nõuda ennetähtaegse tagastamise eest tasu, teised aga võimaldavad seda tasuta. Näiteks, kui laenusaaja otsustab 5000-eurose laenu 3-aastase perioodi asemel tagastada juba 2 aasta pärast, on oluline teada, kas selle eest nõutakse lisatasu.

Näide:

Oletame, et laenusaaja võtab 10,000-eurose tagatiseta laenu 5-aastaseks perioodiks fikseeritud intressimääraga 6%. Eeldusel, et laenule ei lisandu muid tasusid, oleks igakuine makse summas umbes 193 eurot. Kui laenusaaja otsustab laenu ennetähtaegselt tagastada pärast 3 aastat, tuleb kontrollida laenuandja tingimusi ennetähtaegse tagastamise kohta, et teada saada, kas see toob kaasa lisakulutusi.

Mõistmine nii intressimäära kui ka laenutingimuste tähtsusest aitab laenusaajal teha teadlikke otsuseid ja valida laenu, mis kõige paremini vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale.

Tagatiseta laenu plussid ja miinused

Tagatiseta laenude puhul on oluline kaaluda nende eeliseid ja võimalikke puudusi, et teha teadlik otsus vastavalt oma finantsolukorrale ja vajadustele. Allpool on toodud peamised plussid ja miinused, mis aitavad mõista tagatiseta laenude olemust.

Plussid

 • Ei nõua tagatist: Tagatiseta laenude suurim eelis on see, et laenu saamiseks ei pea esitama vara tagatisena. See vähendab laenusaaja riski kaotada olulist vara, nagu kodu või auto, makseraskuste korral.
 • Kiire taotlusprotsess: Tavaliselt on tagatiseta laenu taotlemise protsess kiirem ja vähem bürokraatlik, kuna ei ole vaja hinnata tagatise väärtust. See tähendab, et laenusumma võib jõuda taotlejani kiiremini, mis on oluline ootamatute kulutuste puhul.
 • Paindlikkus: Tagatiseta laenud pakuvad finantsilist paindlikkust erinevateks eesmärkideks, alates koduparandustest kuni reisimise või isiklike projektideni, ilma et peaks selgitama laenu kasutamise eesmärki.
 • Sobivus erinevatele laenusaajatele: Tagatiseta laenud sobivad laia valiku taotlejatele, sealhulgas neile, kellel ei pruugi olla tagatist või kes ei soovi oma varaga riskida.

Miinused

 • Kõrgemad intressimäärad: Kuna tagatiseta laenud kujutavad laenuandjale suuremat riski, võivad need kaasneda kõrgemate intressimääradega võrreldes tagatisega laenudega. See tähendab suuremaid kulusid laenusaajale pikas perspektiivis.
 • Laenusumma piirangud: Laenusaajad võivad leida, et tagatiseta laenude summad on piiratumad kui tagatisega laenud, kuna laenuandja risk on suurem ilma vara tagatiseta.
 • Rangemad nõuded: Hea krediidiajaloo ja stabiilse sissetuleku tõestamine võib olla tagatiseta laenu saamisel kriitilise tähtsusega. Need, kellel on nõrgem krediiditaust, võivad leida end raskustes laenu saamisega või seisavad silmitsi veelgi kõrgemate intressimääradega.
 • Võimalik üle laenamine: Nagu iga laenu puhul, tuleb tagatiseta laenu võtmisel olla kindel oma võimes laenu õigeaegselt tagasi maksta. Vastasel juhul võib see negatiivselt mõjutada laenusaaja krediidiskoori ja finantsstabiilsust.

Kokkuvõttes pakuvad tagatiseta laenud olulist paindlikkust ja kiiret juurdepääsu rahale. Laenusaajad peaksid oma finantsolukorda põhjalikult analüüsima ja kaaluma kõiki plusse ja miinuseid, enne kui otsustavad tagatiseta laenu kasuks.

Nordicbanks.ee aitab leida sobivaima laenu

Nordicbanks.ee leheküljelt leiad laia valiku erinevaid Eestis pakutavaid laenutooteid, mis võimaldavad sul leida just enda vajadustele sobiva lahenduse.

Lisaks tagatiseta laenudele saad võrrelda ka teisi laenuliike, nagu refinantseerimislaenud, mis aitavad ühendada olemasolevaid laene ja vähendada kuumakseid, või väikelaenud ja tarbimislaenud, mis pakuvad rahalist tuge väiksemate ostude jaoks.

Meie eesmärk on pakkuda sulle mugavat ja kasutajasõbralikku platvormi, kus saad võrrelda erinevate laenuandjate tingimusi, et leida kõige soodsam laen. 

Leia laen

10 korduma kippuvat küsimust laenu ilma tagatiseta kohta

Peamised eelised on kiire taotlusprotsess, ei nõuta tagatist, paindlik kasutusotstarve ja sobivus erinevatele laenusaajatele.

Jah, tavaliselt on tagatiseta laenude intressimäärad kõrgemad kui tagatisega laenudel, kuna laenuandja risk on suurem.

Nõuded hõlmavad tavaliselt teatud vanusepiiri, regulaarset sissetulekut, positiivset krediidiajalugu ja Eesti residendistaatust.

Jah, tagatiseta laene saab tavaliselt kasutada erinevatel eesmärkidel, alates koduparandustest kuni reisimise või isiklike kulutusteni, ilma et peaks laenu kasutamise eesmärki põhjendama.

Laenusummad varieeruvad sõltuvalt laenuandjast ja laenusaaja krediidivõimekusest, kuid tagatiseta laenude summad on tavaliselt väiksemad kui tagatisega laenude puhul.

Makseraskuste korral võib see negatiivselt mõjutada teie krediidiskoori, ning laenuandja võib pöörduda võlanõudega kohtusse või kasutada inkassoteenuseid võla kogumiseks.

Jah, enamik laenuandjaid võimaldab ennetähtaegset tagastamist, kuid mõned võivad nõuda ennetähtaegse tagastamise tasu. Tingimused varieeruvad laenuandjate lõikes.

Õigeaegsed maksed aitavad parandada teie krediidiskoori, samas kui makseviivitused või -raskused võivad seda kahjustada. Laenu võtmine suurendab ka teie krediidikoormust, mis võib mõjutada teie krediidiskoori tulevikus.

Nordicbanks.ee võrdluses on laenupakkujad mis vastavad laenutaotlusele hiljemalt mõne tunni jooksul, tööpäeval.

Tagatiseta laen on finantstoode, mille puhul laenu saamiseks ei nõuta mingisugust vara tagatisena. Laenuotsus põhineb tavaliselt laenusaaja krediidiajalool ja sissetulekul.